कर्मचारीहरू

श्रवण कुमार लुईंटेल
शाखा–अधिकृत( प्रशासन तथा योजना शाखा)
निल कुमार फुयाल
नायव सुब्बा (प्रशासन तथा लेखा)
कृष्ण प्रसाद तिमल्सिना
लेखापाल
रमेश कुमार दास
शाखा अधिकृत (अधिकार प्रवर्धन तथा सशक्तिकरण शाखा)
सनत के.सी.
सचिव
Close
Skip to toolbar